Bug'doy alternariozlari va turkumining zamonaviy taksonomiyasi monografiyasi chop etildi

Bug'doy alternariozlari va turkumining zamonaviy taksonomiyasi monografiyasi chop etildi

OʼzR FА Genetika va oʼsimliklar eksperimental biologiyasi instituti mikroorganizmlar noyob ilmiy obʼekti kolletsiyasi raxbari Gulmirzaevich Аnvar...

OʼzR FА Genetika va oʼsimliklar eksperimental biologiyasi instituti mikroorganizmlar noyob ilmiy obʼekti kolletsiyasi raxbari Gulmirzaevich Аnvar Sherimbetov xammuallifidagi BUGʼDOY АLTERNАRIOZLАRI VА TURKUMINING ZАMONАVIY TАKSONOMIYASI MONOGRАFIYasi chop etildi. Ushbu monografiyada Alternaria turkumi turlarining tarqalishi, hayot kechirish tarzlari, bioekologiyasi, qoʼzgʼatadigan kasalliklari, zarari, ular sintez qiladigan XOʼS-toksinlari va mikotoksinlari, zamonaviy taksonomiyasi, turkumning 27 ta sektsiyasiga kiruvchi turlarining roʼyxatlari hamda bugʼdoy va boshqa gʼalla ekinlarini zararlovchi turlarining tavsiflari va ularni aniqlash usullari yoritilgan. Ushbu monografiya Oʼzbekistonda fitopatologiya va mikologiya sohasida tadqiqot oʼtkazuvchi olimlar, professor-oʼqituvchilar va mustaqil izlanuvchilarga Alternaria turkumining zamonaviy taksonomiyasi va turlar tarkibini oʼrganishda hamda tadqiqot oʼtkazishda foydalanish uchun tayyorlangan.

2019-12-18 1010