27.02.2020 kuni Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti xodimi Azimov Abdulahad....

27.02.2020 kuni Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti xodimi Azimov Abdulahad....

27.02.2020 kuni Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti "Ekologik genetika" labaratoriyasi katta ilmiy xodimi Azimov Abdulahad Abdujabbarovich 03.00.09-"Umumiy biologi" ixtisosligi bo'yicha biologiya fanlari doktori ilmiy darajasini oldi.

 

465